Member
Masano Mori

Yuuko Nakajyo
YUEchan
Keiko Watanabe
Chikako Kawaguchi
Yuriko Okamoto
Yoko Kawamura
Tamiko Ikeda
Miho Goto
Ayumi Yasuhiro

Piano
Machiko Suzuki

Web
Mio


▼TOPページに戻る